به وبسایت گروه صنعتی رعدیران خوش‌آمدید.
شبکه ها و کنترل فرایند - گروه صنعتی رعدیران

شبکه ها و کنترل فرایند

دوره آموزشی کارگاه شبکه های صنعتی
شامل:
✅آشنایی با مفاهیم شبکه های صنعتی و ایجاد توانایی برای پیکربندی و برنامه نویسی شبکه های صنعتی Profibus DP
✅اتصال PLC و درایو و Remote I/O به Profibus
✅آشنایی با استانداردهای شبکه اترنت صنعتی و نحوه عملکرد آن
✅شناخت اجزای شبکه
✅ایجاد توانایی برای پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت توسط Step7
✅کارعملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی