مدرسین دوره : آقای مهندس ماهر ، آقای مهندس بحرینی

نام و نام خانوادگینام دورهشماره گواهی
علیرضا هاشمیPLC S7-IPLC1-35-01
داریوش مولاییPLC S7-IPLC1-35-02
محمد ناگهی سرچقائیPLC S7-IPLC1-35-03
مجید رحیمیPLC S7-IPLC1-34-01
مجید مرادی PLC S7-IPLC1-34-02
رضا کرمیPLC S7-IPLC1-34-03
ابراهیم ریاحیPLC S7-IPLC1-34-04
سلیمان حقیریPLC S7-IPLC1-34-05
محمد اعتمادیPLC S7-IPLC1-34-06
محمد جمری رسولی زادهPLC S7-IPLC1-34-07
محمد حسین شهیدیPLC S7-IPLC1-34-08
نیما اسدی فرد حقیقیPLC S7-IPLC1-34-09
علی عباسیPLC S7-IPLC1-34-10
azad aminPLC S7-IPLC1-33-01
sarezh kakaPLC S7-IPLC1-33-02
hunar abdul fatahPLC S7-IPLC1-33-03
محمد باقری نژادPLC S7-IPLC1-32-01
جواد رشیدیPLC S7-IPLC1-32-02
مهدی عربیPLC S7-IPLC1-32-03
امین زارعی نوذریPLC S7-IPLC1-32-04
اشکان چنگیزیPLC S7-IPLC1-32-05
محمد امین ماهرPLC S7-IPLC1-32-06
محمدهاتف نوابیPLC S7-IPLC1-32-07
حسن سورچیانPLC S7-IPLC1-32-08
حسین علویPLC S7-IPLC1-32-09
سجاد مختاریPLC S7-IPLC1-32-10
روح اله شاه نظریPLC S7-IPLC1-32-11
سجاد یزدانیPLC S7-IPLC1-32-12
احمد حسن زادهPLC S7-IPLC1-31-01
علیرضا منصوری نژادPLC S7-IPLC1-31-02
اسماعیل ایزدیPLC S7-IPLC1-31-03
شهرام کروبیPLC S7-IPLC1-31-04
عبدالرحیم ریاحی نیاPLC S7-IPLC1-31-05
بهروز محرابیPLC S7-IPLC1-31-06
سید مجتبی حسینیPLC S7-IPLC1-31-07
محمد شجاعیPLC S7-IPLC1-31-07
شهاب محمدمرادیPLC S7-IPLC1-30-01
حسن حسینیPLC S7-IPLC1-30-02
شهریار عباسیانPLC S7-IPLC1-30-03
آرش کاویانیPLC S7-IPLC1-30-04
سید مهدی پرهامPLC S7-IPLC1-30-05
فرهاد شهبازیPLC S7-IPLC1-29-01
دانیال سلیمیPLC S7-IPLC1-29-02
سعید نادری نژادPLC S7-IPLC1-29-03
محمد فریدیانPLC S7-IPLC1-29-04
جواد اله دادیانPLC S7-IPLC1-29-05
علیرضا فیضPLC S7-IPLC1-29-06
هاشم حیدریPLC S7-IPLC1-29-07
محمدکاظم رستمیPLC S7-IPLC1-29-08
مسعود هاشمیPLC S7-IPLC1-29-09
ابراهیم باقریPLC S7-IPLC1-29-10
فهیمه نصریPLC S7-IPLC1-29-11
ساسان کریمیPLC S7-IPLC1-28-01
مهرداد رئیسیPLC S7-IPLC1-28-02
پیام کوهیPLC S7-IPLC1-28-03
نوید مصلانژادPLC S7-IPLC1-28-04
مهران فولادیPLC S7-IPLC1-28-05
بهرام گوشه ایPLC S7-IPLC1-28-06
محسن سیفیPLC S7-IPLC1-28-07
علی مردانیPLC S7-IPLC1-28-08
احسان جودکیPLC S7-IPLC1-28-09
مصطفی قالبیPLC S7-IPLC1-27-01
آرش فرهنگ پژوهPLC S7-IPLC1-27-02
مرتضی شیروانیPLC S7-IPLC1-27-03
حامد نجفیانPLC S7-IPLC1-27-04
حمید رضا نیک نهادPLC S7-IPLC1-26-01
محمد مهدی درویشیPLC S7-IPLC1-26-02
کامران کاظمی فردPLC S7-IPLC1-26-03
حسن علی صادقیPLC S7-IPLC1-26-04
جلیل طاهریPLC S7-IPLC1-25-01
سیامک حسینیPLC S7-IPLC1-25-02
میثم ترابیPLC S7-IPLC1-25-03
نوید شمال نصبPLC S7-IPLC1-25-04
محبوبه هارونیPLC S7-IPLC1-25-05
حسین صادقیPLC S7-IPLC1-25-06
داریوش خسروان اصفهانیPLC S7-IPLC1-25-07
کارن قاراخانیانPLC S7-IPLC1-24-01
محمدرضا علیپورPLC S7-IPLC1-24-02
علی ریاحیPLC S7-IPLC1-24-03
علیرضا غلامیانPLC S7-IPLC1-24-04
علیرضا چاجیPLC S7-IPLC1-24-05
محمد ایراندوستPLC S7-IPLC1-24-06
سالار دیندارPLC S7-IPLC1-24-07
محمد رضا حاتمیPLC S7-IPLC1-24-08
محمدرضا کاوه یزدیPLC S7-IPLC1-23-01
محمد دهستانی بافقیPLC S7-IPLC1-23-02
مهدی مهمان نوازPLC S7-IPLC1-23-03
وحید وطن خواهPLC S7-IPLC1-23-04
سید امیر مکی نژادPLC S7-IPLC1-23-05
حمید دهقانیPLC S7-IPLC1-22-01
وحید قیصربیگیPLC S7-IPLC1-22-02
مهدی فرید نصبPLC S7-IPLC1-22-03
محمد آرامی قهفرخیPLC S7-IPLC1-22-04
احمد آقاجانیPLC S7-IPLC1-22-05
ابراهیم شکوهیPLC S7-IPLC1-22-06
مهدی شیخ سامانیPLC S7-IPLC1-22-07
فائزه نصراصفهانیPLC S7-IPLC1-21-01
محمدرضا غلامیPLC S7-IPLC1-21-02
علی سعادتPLC S7-IPLC1-21-03
مهدی درودPLC S7-IPLC1-21-04
حسن مهدشتیPLC S7-IPLC1-21-05
علی مزروعیPLC S7-IPLC1-21-06
مجید جودکیPLC S7-IPLC1-21-07
حمید صادقیPLC S7-IPLC1-21-08
فاطمه خواجهPLC S7-IPLC1-20-01
مهرداد جوانمردPLC S7-IPLC1-20-02
خسرو نصرآزادانیPLC S7-IPLC1-20-03
علی صمصام شریعتPLC S7-IPLC1-20-04
روح اله کیانیPLC S7-IPLC1-20-05
امید نیسیPLC S7-IPLC1-20-06
مهدی میرمبینPLC S7-IPLC1-20-07
علی محبوبیPLC S7-IPLC1-20-08
محمد زمانیPLC S7-IPLC1-20-09
محمدجواد رحمانیPLC S7-IPLC1-20-10
ابراهیم بیاتیPLC S7-IPLC1-19-01
محمدحسین نصوحیPLC S7-IPLC1-19-02
میلاد ابراهیمیانPLC S7-IPLC1-19-03
مسعود جریانیPLC S7-IPLC1-19-04
امین امینیPLC S7-IPLC1-19-05
محمد سلیمیPLC S7-IPLC1-19-06
الهام صیادیPLC S7-IPLC1-19-07
علیرضا یقینیPLC S7-IPLC1-19-08
محمد همایونیPLC S7-IPLC1-18-01
محمدرضا باغخانیPLC S7-IPLC1-18-02
حامد ابراهیمیPLC S7-IPLC1-18-03
ارسلان زمانپورPLC S7-IPLC1-18-04
محمد رفیعیPLC S7-IPLC1-18-05
غفور نصراصفهانیPLC S7-IPLC1-17-01
مجتبی تقیانPLC S7-IPLC1-17-02
فاطمه بهشتیPLC S7-IPLC1-17-03
سید معراج شاهزیدیPLC S7-IPLC1-17-04
جلاوندPLC S7-IPLC1-17-05
سهیل وطنیPLC S7-IPLC1-16-01
حامد پورهمایونPLC S7-IPLC1-16-02
مهدی عطاییPLC S7-IPLC1-16-03
پویان کیان پورPLC S7-IPLC1-16-04
محمدجواد افشاریPLC S7-IPLC1-16-05
فاضل مرادیPLC S7-IPLC1-16-06
وحید صفی خانیPLC S7-IPLC1-16-07
امیررضا شهبازیPLC S7-IPLC1-16-08
اکبر دهخداPLC S7-IPLC1-16-09
سپهر آرمندPLC S7-IPLC1-16-10
محمدرضا عباسیPLC S7-IPLC1-15-01
مهدی مهدویPLC S7-IPLC1-15-02
نوید شاهرخیPLC S7-IPLC1-15-03
احمد احمدی بنیPLC S7-IPLC1-15-04
پوریا اصغرزادهPLC S7-IPLC1-15-05
احمدرضا رمضانیPLC S7-IPLC1-15-06
حسن قربانیPLC S7-IPLC1-15-07
محمدرضا عجمینPLC S7-IPLC1-15-08
نیما جوع عطاPLC S7-IPLC1-15-09
محمدرضا یوسفیPLC S7-IPLC1-15-10
حمیدرضا آریانپورPLC S7-IPLC1-15-11
مهدی صمدیPLC S7-IPLC1-15-12
مهرداد کریمیPLC S7-IPLC1-14-01
حمیدرضا کریمیPLC S7-IPLC1-14-02
محمد زینلیPLC S7-IPLC1-14-03
افشین خلیلیPLC S7-IPLC1-14-04
ونوس مسلمیPLC S7-IPLC1-14-05
ابراهیم احمدیPLC S7-IPLC1-14-06
محمد فخاریPLC S7-IPLC1-14-07
عباس گودرزیPLC S7-IPLC1-14-08
حجت اله حیدریانPLC S7-IPLC1-14-09
امیر محققیانPLC S7-IPLC1-14-10
یعقوب محمدیPLC S7-IPLC1-14-11
سعید ریسمانیPLC S7-IPLC1-14-12
سحر کرمی مقدمPLC S7-IPLC1-14-13
حسن صادقیانPLC S7-IPLC1-13-01
احمد ارغیانیPLC S7-IPLC1-13-02
علیرضا صادقیانPLC S7-IPLC1-13-03
علیرضا یراقیPLC S7-IPLC1-13-04
نرگس شعربافیونPLC S7-IPLC1-13-05
علی هاشمیانPLC S7-IPLC1-13-06
محمد غلامیPLC S7-IPLC1-13-07
حمید دهقانیPLC S7-IPLC1-13-08
سارا عبادیPLC S7-IPLC1-13-09
افشین میرمحمدیPLC S7-IPLC1-13-10
حامد عقیلیPLC S7-IPLC1-12-01
سارا عبادیPLC S7-IPLC1-12-02
آرش عسگرپورPLC S7-IPLC1-12-03
فرهاد ایرانپورPLC S7-IPLC1-12-04
امیرحسین حیدریPLC S7-IPLC1-12-05
امید اعظمیانPLC S7-IPLC1-12-06
سالار نواب اکبرPLC S7-IPLC1-12-07
فاضل رضاییPLC S7-IPLC1-12-08
علی تخت کوسهPLC S7-IPLC1-12-09
سعید طالبیPLC S7-IPLC1-11-01
کریم تاجیPLC S7-IPLC1-11-02
علیرضا تقی زادهPLC S7-IPLC1-11-03
امیر رحمانی نیاPLC S7-IPLC1-11-04
دل آرام محمدیPLC S7-IPLC1-11-05
سید محسن حسینیPLC S7-IPLC1-11-06
سعید نامجوPLC S7-IPLC1-11-07
سعید کوششPLC S7-IPLC1-10-01
محمد علی نژادPLC S7-IPLC1-10-02
مجید عماد الاسلامیPLC S7-IPLC1-10-03
برومند افضلیPLC S7-IPLC1-10-04
علیرضا عطاییPLC S7-IPLC1-10-05
حسن کاظمیPLC S7-IPLC1-10-06
ابوالفضل قلی نژادPLC S7-IPLC1-10-07
روح الله کلاتهPLC S7-IPLC1-10-08
رضا کاظمیPLC S7-IPLC1-10-09
محمود ترکیPLC S7-IPLC1-10-10
علی صادقیPLC S7-IPLC1-10-11
هادی فصاحتPLC S7-IPLC1-10-12
حسن نصر آزادانیPLC S7-IPLC1-09-01
یاسر محمدیPLC S7-IPLC1-09-02
امید خوش نیتPLC S7-IPLC1-09-03
مرتضی پایانPLC S7-IPLC1-09-04
حسنعلی یزدانیPLC S7-IPLC1-09-05
رسول خیرالهیPLC S7-IPLC1-09-06
امیر تاج وریPLC S7-IPLC1-09-07
مهدی احمدیPLC S7-IPLC1-09-08
مهدی پرورPLC S7-IPLC1-08-01
مهدی سلیمانیPLC S7-IPLC1-08-02
محمد مهدویPLC S7-IPLC1-08-03
مهران محبیPLC S7-IPLC1-08-04
یاسر نادریPLC S7-IPLC1-08-05
فرهاد ربیعیPLC S7-IPLC1-08-06
منیژه زمانیPLC S7-IPLC1-08-07
علی حسین خردمندیانPLC S7-IPLC1-2-01
علی همدانیان پورPLC S7-IPLC1-2-02
علیرضا یاریPLC S7-IPLC1-2-03
مهرنوش صادقی حسنوندPLC S7-IPLC1-2-04
سید مهدی براتیPLC S7-IPLC1-2-05
زهرا سادات موسویPLC S7-IPLC1-2-06
داوود طهماسبی بلداجیPLC S7-IPLC1-2-07
علیرضا دردکشانPLC S7-IPLC1-2-08
محمدرضا شیریانPLC S7-IPLC1-2-09
محمدرضا موحدیانPLC S7-IPLC1-2-10
احمد عربزادهPLC S7-IPLC1-2-11
مهدی مارانیPLC S7-IPLC1-2-12
آرش مومنPLC S7-IPLC1-1-01
عباس شهابیPLC S7-IPLC1-1-02
زهرا ترکیPLC S7-IPLC1-1-03
محمدرضا حسامی زادهPLC S7-IPLC1-1-04
مهدی قاسمیPLC S7-IPLC1-1-05
علی رشیدیPLC S7-IPLC1-1-06
بابک سلطانیPLC S7-IPLC1-1-07
علیرضا هاشمیPLC S7-IIPLC2-11-01
محمد ناگهی سرچقائیPLC S7-IIPLC2-11-02
ابراهیم ریاحیPLC S7-IIPLC2-10-01
علی عباسیPLC S7-IIPLC2-10-02
قاسم زارعیPLC S7-IIPLC2-10-03
حسین کامرانی قهرمانPLC S7-IIPLC2-10-04
کوشا مکاری نژاد بهبهانیPLC S7-IIPLC2-10-05
حمید دانشمندPLC S7-IIPLC2-10-06
مجید مرادی PLC S7-IIPLC2-10-07
احسان احمدیPLC S7-IIPLC2-10-08
محمد اعتمادیPLC S7-IIPLC2-10-09
شهاب محمدمرادیPLC S7-IIPLC2-09-01
حجت هوشیارخانیPLC S7-IIPLC2-09-02
محمد باقری نژادPLC S7-IIPLC2-09-03
امین زارعی نوذریPLC S7-IIPLC2-09-04
اشکان چنگیزیPLC S7-IIPLC2-09-05
حسین علویPLC S7-IIPLC2-09-06
سجاد یزدانیPLC S7-IIPLC2-09-07
مهدی عربیPLC S7-IIPLC2-09-08
محمد رحمانیPLC S7-IIPLC2-09-09
سید مالک میرPLC S7-IIPLC2-09-10
سجاد مختاریPLC S7-IIPLC2-09-11
مرتضی صفاPLC S7-IIPLC2-09-12
سید مهدی پرهامPLC S7-IIPLC2-08-01
علیرضا فیضPLC S7-IIPLC2-08-02
سید مجتبی حسینیPLC S7-IIPLC2-08-03
شهاب موسویPLC S7-IIPLC2-08-04
بهروز محرابیPLC S7-IIPLC2-08-05
محمدرضا لقائیPLC S7-IIPLC2-08-06
محمدمهدی برهانی حقیقیPLC S7-IIPLC2-08-07
فرهاد شهبازیPLC S7-IIPLC2-07-01
حمیدرضا الهی نژادPLC S7-IIPLC2-07-02
صیفیPLC S7-IIPLC2-07-03
عباس محمودآبادیPLC S7-IIPLC2-07-04
مسعود شیخ زادهPLC S7-IIPLC2-07-05
محمد فریدیانPLC S7-IIPLC2-07-06
هاشم حیدریPLC S7-IIPLC2-07-07
جواد اله دادیانPLC S7-IIPLC2-07-08
محمدکاظم رستمیPLC S7-IIPLC2-07-09
مصطفی قالبیPLC S7-IIPLC2-06-01
امین حیدریانPLC S7-IIPLC2-06-02
آرش فرهنگ پژوهPLC S7-IIPLC2-06-03
علیرضا بدریانPLC S7-IIPLC2-06-04
علیرضا غلامیانPLC S7-IIPLC2-05-01
جلیل طاهریPLC S7-IIPLC2-05-02
حسین صادقیPLC S7-IIPLC2-05-03
نوید شمال نسبPLC S7-IIPLC2-05-04
کارن قاراخانیانPLC S7-IIPLC2-05-05
علی ریاحیPLC S7-IIPLC2-05-06
حسن مهدشتیPLC S7-IIPLC2-04-01
مجید جودکیPLC S7-IIPLC2-04-02
درودPLC S7-IIPLC2-04-03
رضا کارگرPLC S7-IIPLC2-04-04
محسن آقاجانیPLC S7-IIPLC2-03-01
عبداله محمدیPLC S7-IIPLC2-03-02
میلاد مشکاPLC S7-IIPLC2-03-03
بهروز جلاوندPLC S7-IIPLC2-03-04
علی عبدلی محبوبیPLC S7-IIPLC2-03-05
خسرو نصرآزادانیPLC S7-IIPLC2-03-06
فاطمه خواجهPLC S7-IIPLC2-03-07
مهرداد جوانمردPLC S7-IIPLC2-03-08
علی صمصام شریعتPLC S7-IIPLC2-03-09
روح اله کیانیPLC S7-IIPLC2-03-10
امید نیسیPLC S7-IIPLC2-03-11
مهدی میر مبینPLC S7-IIPLC2-03-12
محمد زمانیPLC S7-IIPLC2-03-13
محمد جواد رحمانیPLC S7-IIPLC2-03-14
نوید شاهرخیPLC S7-IIPLC2-02-01
محمدرضا عجمینPLC S7-IIPLC2-02-02
محمدرضا حسامی زادهPLC S7-IIPLC2-02-03
سجاد غضنفریPLC S7-IIPLC2-02-04
جواد نصیریPLC S7-IIPLC2-02-05
منصور زارع شریفPLC S7-IIPLC2-02-06
ابوالفضل قلی نژادPLC S7-IIPLC2-01-01
احمد زنگنهPLC S7-IIPLC2-01-02
فرشاد ضیائیPLC S7-IIPLC2-01-03
احسان حیدریPLC S7-IIPLC2-01-04
برومند افضلیPLC S7-IIPLC2-01-05
محمد علی نژادPLC S7-IIPLC2-01-06
علی صادقیPLC S7-IIPLC2-01-07
علیرضا کاویانیPLC S7-IIPLC2-01-08
مسیح همتیانPLC S7-IIPLC2-01-09
حسن کاظمیPLC S7-IIPLC2-01-10
امیر عمانیPLC S7-IIPLC2-01-11
رسول خیرالهیPLC S7-IIPLC2-01-12
ابوالفضل ملکیانPLC S7-IIPLC2-01-13